Методичні заходи

/Files/images/rzne/1441102335.jpg
До уваги вчителів!
НМЦ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради створено електронну базу за адресою ukrmovanmc@gmail.com для швидкої і якісної передачі досвіду  молодим колегам і полегшення роботи класних керівників та керівників шкільних методичних об’єднань відповідно до завдання 3 «Доступ учнівської та студентської молоді до якісної мовної освіти» пункту 5 «Створення електронної бази матеріалів (сценарії, конкурси) для проведення заходів з відзначення свят української мови в м. Запоріжжя на 2016 — 2020 роки.

Поради вчителям:

1. Якщо ви не можете змінити обставини, змініть своє ставлення до цих обставин.

2. Для того, щоб відчути, що відчуває дитина, поставте себе на її місце.

3. Умійте керувати емоціями, знайте ціну кожному слову.

4. Не вимагайте від дитини те, чого вона не може зробити. Давайте завдання, враховуючи її розумовий розвиток.

5. Розмовляйте з дитиною турботливим, підбадьорливим тоном. Навчіться слухати і розуміти дитину.

6. Не реагуйте на все занадто бурхливо, щоб незначна подія не перейшла у велике протисто­яння.

7. Не забувайте! Постійна негативна інформація, скарги псують відносини, викликають недовіру до вчителя, його можливостей, здібностей навчати й виховувати.


План роботи ШМО вчителів початкових класів
І півріччя 2017-2018н.р.

Діяльність
   Серпень - вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Інформаційно – аналітична діяльність

Підготовка інформаційних матеріалів Систематизація науково-методичного та інформаційно-аналітичного матеріалу
Особливості викладання предметів в початкових класах в 2017-2018 н. р. згідно змін програми початкових класів
Організація роботи інформаційних куточків в кабінетах
Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів.
Обговорення та затвердження плану роботи ШМО
Обговорення та затвердження календарно-тематичних планів.

Розширення роботи в  освітнього просторі і публікацій матеріалів на блозіШМО початкової школи
Про організацію участі учнів  у шкільному етапі  конкурсу ім. Петра Яцика
Про організацію участі учнів  у шкільному етапі  конкурсу
Всезнайка
Організаційне засідання творчих груп, планування роботи.
Інформування про участь учнів у районному етапі екологічного вектору «Природа – це я»

Робота вчителів за темами самоосвіти. Систематизація науково-методичного та інформаційно-аналітичного матеріалу


Створення або оновлення банку даних
Оновлення банку данихвчителів ШМО, обдарованих дітей
Оновлення банку даних вчителів, що атестуються

Огляд методичної та наукової літератури
Огляд методичної та наукової літератури

Огляд методичної, наукової та дидактичної літератури     
Огляд методичної, наукової та дидактичної літератури

Огляд методичної, наукової та дидактичної літератури


Організаційно – змістова діяльність з кадрами

ЗасіданняШМО
Засідання №1 «Організаційно-методичнийсупровід навчально-виховногопроцесу в початковихкласах у 2017-2018н.р. в  умовах упровадження змін до оновленої програми початкових класів».
(Волошина Л.П.)
Засідання №2 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»
(Адаменко С.І., Байірова А.М.)


Інструктивно-нормативне та програмне  забезпечення викладання предметів

Засідання динамічних творчих, експертних груп.
Організаційне засідання творчої групи «Використання ІКТ для підвищення ефективності уроку та результатив-ності навчання».

Інструктивно-нормативне та програмне  забезпечення викладання предмету
української мови 4-5 класів.
Підготовка до перевірки стану викладання російської  мови


Інструктивно-нормативне та програмне  забезпечення викладання предметів математики 4-5 класів

Підготовка до повторної перевірки стану викладання фізичної культури


Методичні консультації,  (планування, методів та форм викладання)
 Участь у творчих групах РМЦ, на рівні міста та області (указати обов’язково)
•Календарне планування
Інструктивна нарада для керівників ШМО з питань підготовки завдань та проведення І (шкільного) етапуВсеукраїнськихолімпіад.
•Ведення шкільної документації (перегляд рекомендацій наказу МОН Українивід11.06. 20141-9  303 )
«Ведення класного журналу учнів 1-4 класів »)
Оцінювання навчальнихдосягнень учнів (наказ МОН Укр від від 19.08.2016№1009)
(Адаменко С.І.)

     Відвідування школи формування педагогічної компетентності «Азбука мудрості»      
•Удосконалення календарного планування
•Методичні консультації з питань проведення моніторингових досліджень

•Розробка методичних рекомендацій щодо домашніх завдань

      Підготовка до проведення предметного тижня української мови

Проведення районної творчої групи
Методичні рекомендації щодо об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів за І семестр
(Адаменко СІ.)

Засідання творчої групи «Формування громадянської компетентності молодшого школяра»
Інноваційна діяльність.Експертна діяльність

Змістові нововведення(нові
програми, курси, методичні посібники
Пошук, накопичення,
систематизація інноваційних технологій
 Засідання методичної ради:
- підведення підсумків І етапу шкільних предметних олімпіад;
- оновлення банку ППД.
Пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологійОрганізація перевірки ведення учнівських зошитів з метою удосконалення форм і методів роботи над помилками
Педагогічна дискусія «Успішний учень. Який він?»
Підвищення професійної компетентності вчителів:  участь у професійних конкурсах,

Засідання творчої групи «Використання ІКТ для підвищення ефективності уроку та результативності навчання»
Індивідуальні консультації
Організація роботи вчителів над оформленням власного досвіду, які будуть атестуватися у 2017-2018 .р. (Пошва Л.Б.)

Участь в майстер – класі «Використання ІКТ на уроках читання в початковій школі»
Семінари, тренінги, круглі столи,  презентація перспективного досвіду


Презентація досвіду набутого в міських творчих групах(Волошина Л.П, Хмель Н. Д.)


Школа молодого фахівця
Методична консультація «Взаємодія вчителя і вихователя групи продовженого дня»
(Адаменко С.І.)

Взаємовідвідування уроків

Взаємовідвідування уроків

Проведення методичних тижнів


-Методичні консультації для вчителів з питань ведення шкільної документації, оволодіння критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, здійснення тематичного та підсумкового оцінювання
(Адаменко С.І.)Тиждень початкової школи
Співбесіди з
учителями МО про виконання планів і програм за І семестр
(Адаменко С.І.)
Відкриті уроки
Відкриті уроки для інституту післядипломної освіти

Відкриті урокиросійської мови( 3 класи)

Відкриті уроки вчителів що атестуються
Діагностична діяльність з кадрами

Тестування педкадрів на виявлення рівня науково – теоретичної, методичної та практичної підготовленості


Проблеми та перспективи розвитку. Затвердження річного плану роботи на 2017-2018н.р.
(Адаменко С.І.)
Оцінка реалізації потреб педагогів у розвитку й саморозвитку.
Психолого-педагогічний консиліум: «Адаптація учнів 5-х класів»,
(Гой С.Ю.)
   «Адаптація учнів 1 класу»
(Адаменко С.І.)
Взаємовідвідування уроків, занять між вчителями та вихователями груп продовженого дня.
Логопедична консультація «Організація навчально – виховного процесу з врахуванням логопедичних порушень та шляхи його подолання»
(Шутович Н.В.)
Тестування педкадрів на виявлення рівня науково-теоретичного, методичного та практичного рівня в рамках ШМО за матеріалами власного досвіду
Діагностика професійно-особистісного розвитку  вчителів що атестуються. Рекомендації щодо підвищення педмайстерності вчителів.
Участь у вивченні освітніх запитів вчителів, учнів та батьків, їх прогнозування
Діагностування соціальної емоційної, інтелектуальної дезадаптації учнів.
Школа ефективного батьківства (анкетування)
Психологічна діагностика учнів. Виявлення обдарованих дітей.
(Полявка Т.І.)
Аналіз матеріалів щодо діагностування учнів,  анкетування батьків.
Складання та корегування індивідуальних психолого-педагогічних
 програм розвитку обдарованих учнів.
(Полявка Т.І.)
Аналіз матеріалів щодо діагностування учнів,  анкетування батьків

Моніторингові дослідження

Контрольні роботи
Підготовка завдань стартових контрольних робіт 

Підготовка протоколів якісного та кількісного аналізу КР
(Адаменко С.І.)

Проведення стартових контрольних робіт

Підготовка завдань рубіжних контрольних робіт
(Адаменко С.І.)
Проведення та аналіз рубіжних контрольних робіт

Підготовка протоколів якісного та кількісного аналізу КР
(Адаменко С.І.)
Результативність навченості
(семестри – рік – (ДПА )

   Організація індивідуальних, групових консультацій, додаткових занять з учнямиОрганізація аналітичного моніторингу (порівняння кваліметричного коефіцієнту якості результативностіз предметів)
Корекційна діяльність


За підсумками контрольних робіт
Визначення позитивних і негативних тенденцій щодо результатів стартового контролю.
Розробка конкретних методичних рекомендацій по усуненню недоліків та відповідної корекції при плануванні подальшої роботи
(Адаменко С.І.)
Робота за індивідуальними корекційними планамиРобота за індивідуальними корекційними планами

Визначення позитивних і негативних тенденцій щодо результатів рубіжного та семестрового контролю.
Розробка конкретних методичних рекомендацій по усуненню недоліків та відповідної корекції при плануванні подальшої роботи


За результатами  підсумкового контролю та результатами  моніторингових досліджень (будь - яких)Організація аналітичного моніторингу (порівняння кваліметричного коефіцієнту якості результативності з предметів )(Адаменко С.І.)

Робота з учнями

обдарованими дітьми (організація та методичне супроводження предметних конкурсів)
Організація підготовки учнів до участі у Всеукраїнських конкурсах:
конкурс знавців української мови  ім.П.Яцика, «Соняшник»,
інформатики «Бобренятко», природознавства «Колосок», математики «Кенгуру».
Організація підготовкиучнів до участі у міському конкурсі «Всезнайки»
Щорічний регіональний конкурс «Найкращий читач сучасної дитячої літератури»
( вчителі – класоводи)
Місячник дорожнього руху (виставка дитячих робіт)
Індивідуальна та групова роботаз обдарованими дітьми
Шкільні тури:
конкурс знавців української мови  ім.П.Яцика, конкурс «Всезнайки»
Участь у міському екологічному конкурсі «Природа – це я»
Організація та проведення конкурсу « Рослини-символи України»
Проект «Історія без меж» « Меноніти у Комунарському районі, як запорука розвитку промисловості»
Індивідуальна та групова робота з обдарованими дітьми
Районний тур «Всезнайок» для учнів 3-4 класів

Участь у міжнародному природничому конкурсі «Колосок» школярів та вчителів
Індивідуальна та групова робота з обдарованими дітьми Участь у міжнародному
математичному конкурсі
« Кенгуру»    (I етап)


Проект «Відеоканал»

- дітьми, що навчаються на початковому рівні (організація та методичне супроводження)
Організація індивідуальних консультації для вчителів, які працюють з учнями початкового  рівня навчання
(за результатами 2017-2018 навчального року)
(Адаменко С.І.)
Індивідуальна та групова робота з дітьми, що навчаються на початковому рівні та їх батьками
Індивідуальна та групова робота з дітьми, що навчаються на початковому рівні та їх батьками

Позаурочна  діяльність

Залучення учнів та батьків до участі в проекті « Дерево життя класної родини»

Презентація та залучення учнів до участі  шкільних та позашкільних гуртків.


Складання вчителем індивідуальних та групових проектів виховної роботи на 2017-2018н.р.

Організація та проведення Дня здоров'я з виїздом на о. Хортиця
Відстеження відвідування учнями шкільних та позашкільних гуртків.


Виконання  вчителем індивідуальних та групових проектів виховної роботи.


Організація та проведення екскурсій
Відстеження відвідування учнями шкільних та позашкільних гуртків.

Виконання  вчителем індивідуальних та групових проектів виховної роботи.

Виконання  вчителем індивідуальних та групових проектів виховної роботи.

План роботи ШМО вчителів  початкових класів
ІІ півріччя 2016-2017н.р.

Діяльність
   Січень
Лютий
Березень - квітень
 Травень - червень
Інформаційно – аналітична діяльність

Підготовка інформаційних матеріалів
Систематизація науково-методичного та інформаційно-аналітичного матеріалу
Організація психолого-педагогічної та управлінської діяльності щодо питань вступу до 1 класу.
Організація психолого-педагогічної та управлінської діяльності щодо питань вступу до 1 класу.
Оновлення банку даних проблемних тем вчителів ШМО

Систематизація науково-методичного та інформаційно-аналітичного матеріалу

Огляд методичної та наукової літератури

Огляд методичної, наукової та дидактичної літератури
Огляд методичної, наукової та дидактичної літератури
Огляд методичної, наукової та дидактичної літератури

Організаційно – змістова діяльність з кадрами

Засідання
Засідання  №3 «Використання дидактичних ігор на уроках навчання грамот Байірова А.М.)
- Аналіз результатів рубіжних контрольних робіт за I семестр. Моніторинг навчальних досягнень учнів за Iсеместр 2017-2018н.р.  (Адаменко С.І.)

Теоретичний семінар
«Самостійна робота як вид навчальної діяльності молодшого школяра»
(Байірова А. М..)
Засідання № 4
«Формування критичного мислення молодшого школяра»
Засідання педагогічної ради
Підсумкове засідання атестаційної комісії

Засідання №5
Звіти вчителів про роботу над методичною проблемою.
Підсумки роботи МО
Інструктивно-нормативне та програмне  забезпечення викладання предмету

Засідання динамічних творчих, експертних груп.

Інструктивно-аналітична нарада: «Аналіз роботи вчителів ШМО за І семестр 2017-2018н.р.»
( Байірова А.М.)

Підготовка до повторної перевірки стану викладання музичного мистецтваЗасідання творчої групи «Формування громадянської компетентності молодшого школяра»
(керівник творчої групи)

Підготовка до повторної перевірки стану викладання української мови


Підготовка до  перевірки стану викладання трудового навчання

Засідання творчих груп по підведенню підсумків роботи за рік та визначення напрямків роботи у наступному навчальному році (керівники груп)
Методичні консультації,  (планування, методів та форм викладання)
 Участь у творчих групах РМЦ, на рівні міста та області
Консультація логопеда «Види порушень читання у дітей молодшого шкільного віку» (логопед Шутович Н.В.)
Консультації з питань календарне планування
• Ведення шкільної документації
• Планування методів та форм викладання, впровадження елементів інноваційних технологій та виконання вимог єдиного орфографічного режиму          
•            Підготовка до тижня майстерності вчителів
•            Підготовка до проведення  тижня початкової школи
Інструктивна нарада для вчителів, які працюють  «Про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів, які претендують на нагородження»


Участь в майстер – класі»Дидактичнийсенкан як один з прийомів розвитку творчого критичного мислення»

Засідання РМЦ

Методичні рекомендації щодо об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів за ІІ семестр
                                         
Інноваційна діяльність.
 Експертна діяльність.

Пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологійТренінг «Ситуація успіху як головне джерело мотивації до навчання»

(Зотова Н.А.)
Участь в учнівській акції «Довкілля». Місячник екології «Краса землі моєї»

Засідання методичної ради:
- підсумки роботи зі здібними і обдарованими учнями;
- узагальнення матеріалу з досвіду роботи вчителів.
Майстер-клас «Педагогічні досягнення учителя як шлях до професійної компетентності»
(творчі звіти учителів, які
атестуються)
Підвищення професійної компетентності вчителів:  участь у професійних конкурсах, семінари, тренінги, кругли столи,  презентація перспективного досвіду,

школа молодого фахівця,

проведення
методичних тижнів, відкриті уроки та т. ін.
Засідання творчої групи «Використання ІКТ для підвищення ефективності уроку та результативності навчання».
Індивідуальні консультації

Тиждень педагогічної майстерності учителів початкових класів( за окремим планом )Відкриті уроки музичного мистецтва            ( 2 класи)
Контроль за дотриманням норм дозування домашніх завдань
(Адаменко С.І.)
Методичнийсемінар з теми «Теорія  та  методика  роботи МО  початкових класів щодо підготовки учнівмолодшихкласів до  навчання  у  середній ланці освіти”.
Участь в майстер–класі «Формування навичок швидко читання в молодших школярів»Відкриті уроки трудового навчання  (4 класи)
Діагностична діяльність з кадрами

Тестування педкадрів на виявлення рівня науково – теоретичної, методичної та практичної підготовленості
Узагальнення матеріалів та результатів конкурсу «Вчитель року»
Оцінка реалізації потреб педагогів у розвитку й саморозвитку.
Діагностика і самодіагностика управлінської та професійної компетентності
Участь у вивченні освітніх запитів вчителів, учнів та батьків, їх прогнозування


Анкетування учнів по проблемі насилля в
сім ї
Полявка Т.І.)

Моніторингові дослідження

Контрольні роботи

Моніторинг результативності освітньої системи навчально-виховного комплексу
та якість корекційної діяльності (на основі рубіжного контролю)

Складання загальношкільного графіка контрольних робіт на ІІ семестр
(Адаменко С.І.)
Підготовка завдань підсумкових

контрольних робіт

Проведення підсумкових контрольних робіт
•     Підготовка протоколів якісного та кількісного аналізу КР
(Адаменко С.І.)
Результативність навченості (семестри – рік – (ДПА – ЗНО))


Підготовка матеріалів, рекомендацій до участі в ДПА
Моніторинг результатів навчання учнів за результатами І семестру
(Адаменко С.І.)

ПроведенняДПА.


Олімпіади

Шкільні олімпіади
Моніторинг результативності участі учнів у районних, обласних етапах олімпіад

МАН


Корекційна діяльність

За підсумками контрольних робіт

Розробка конкретних методичних рекомендацій по усуненню недоліків та відповідної корекції при плануванні подальшої роботи(Адаменко С.І.)


Розробка конкретних методичних рекомендацій по усуненню недоліків та відповідної корекції при плануванні подальшої роботи
За результата-ми підсумково-го контролю

Визначення позитивних і негативних тенденцій щодо результатів рубіжного та семестрового контролюЗа результата-ми моніторин-гових досліджень (будь - яких)
Робота з учнями

- обдарованими дітьми (організація та методичне супроводження олімпіад, МАН.  Предметних конкурсів)

Індивідуальна та групова робота з обдарованими дітьми
Шкільні олімпіади
( Адаменко С.І.)
Спортивно-розважальне свято «Тато, мам і я – спортивна сімя»
ü  Індивідуальна та групова робота з обдарованими дітьми
ü  Участь у
міжнародному математичному конкурсі « Кенгуру»
( Хмель Н.Д.)

Конкурс дитячої творчості «Подарунок для мами»
Фестиваль переможців олімпіад та конкурсів у 2017– 2018н.р.
Участь у міжнародних конкурсах «Соняшник, (Веклич С.І.)Бобер(ХомікК.О.), Колосок»,(Хмель Н.Д.)
- що навчаються на початковому рівні дітьми (організація та методичне супроводження)

·         Організація роботи з батьками
 Психологічна допомога та консультації для учнів та батьків
(Полявка Т.І.)
Індивідуальна та групова робота з дітьми, що навчаються на початковому рівні та їх батьками
Індивідуальна та групова робота з дітьми, що навчаються на початковому рівні та їх батьками
Позаурочна  діяльність – конкурси, предметні тижні, проекти тощо.

Організація та проведення занять із майбутніми першокласниками
(вчителі 4 класів)


Організація та проведення Дня здоров'я з виїздом на о. Хортиця

Організація та проведення екскурсій


   
    

 

   Немає коментарів:

Дописати коментар